VÅRA TJÄNSTER

För att klargöra vad vi menar;
Vår filosofi är att tillsammans med våra kunder uppnå en arbetsrelation som präglas av en kontinuerlig dialog. Då kommer vi att nå en ömsesidig förståelse och förebygga de bekymmer du och ditt företag kan råka ut för.

Är det är dags för dig att genomföra ett bokslut eller skriva en årsredovisning? Vill du ha hjälp med löne- och personaladministration, eller kanske uppdatera dig med det senaste kring ditt kollektivavtal? Då vill vi vara den självklara partnern för dig!

För din bekvämlighet erbjuder vi också verktyget Wolters Kluwer, som ger dig ständig tillgång till en enkelt presenterad översikt över er ekonomi.

Vill du veta mer om oss eller diskutera våra lösningar närmare, så vill vi att du kontaktar oss snarast!

Redovisning och bokföring

Vi sköter den löpande bokföringen, på plats hos dig eller på vårt kontor.

Personaladministration

Vi vet att personaladministration är ett arbete som betyder så mycket mer än att endast hantera löner.

 • Lönehantering - vi kan hjälpa dig med en del av löne- och personaladministrationen, eller genom att ta över hela arbetsbördan från dig.
 • Kontrolluppgifter, FORA-rapport – vi kan hjälpa dig med kontrolluppgifter och FORA-rapporter.
 • Kollektivavtal – oavsett om du har tecknat kollektivavtal eller inte, så kan vi hålla dig uppdaterad med den senaste informationen om vad som händer inom ditt avtalsområde.
 • Förhandlingar – Vi kan hjälpa dig med förhandlingar, t.ex. med fackliga organisationer när du behöver förändra din organisation.

Bokslut och årsredovisning

För varje räkenskapsår upprättar vi ett bokslut och en årsredovisning. Under revisionen samarbetar vi med ett flertal kvalificerade revisorer. Vi erbjuder även bokslut för enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag.

Deklaration

Vi hjälper dig med deklarationer för såväl företag som för enskilda personer.

SkattefrÅgor

Vi stöttar dig vid alla sorters skattefrågor och hjälper dig med kontakter och förfrågningar från Skattemyndigheten.

Avancerade tjänster

För att du ska kunna känna dig trygg under svårare situationer kan vi gå in som stöd i verksamheten, och t.ex. hjälpa dig med beslutsunderlag och åtgärdsplaner.

Vi kan bidra med:

Verksamhetsstyrning
- Att planera, leda och följa upp verksamheten.

Ekonomistyrning
- Att genom beräkning och uppföljning av viktiga nyckeltal, ge ett för din verksamhet bra beslutsunderlag.

Rådgivning
inom bl.a. följande områden:

 • Affärer och affärsutveckling
 • Företagsutveckling
 • Organisation och organisationsutveckling
 • Personal/personalutveckling
 • Finansiella frågor
 • Bolagsvärderingar
 • Företagsöverlåtelse/förvärv
 • Generationsskiften

Tillsammans med specialister i vårt nätverk kan vi hjälpa dig med de flesta av de frågor som kan uppkomma i och runt ett företag.